Модел: Тик Б

Цена: Попитайте!
Обща оценка:

+ 3 = шест
+ 3 = шест