Модел: Сапеле

Цена: Попитайте!
Обща оценка:

- четири = 6
- четири = 6