Модел: Сапеле

Цена: Попитайте!
Обща оценка:

+ 7 = четиринадесет
+ 7 = четиринадесет