Модел: Орех радиален

Цена: Попитайте!
Обща оценка:

две + = 12
две + = 12