Модел: Венге

Цена: Попитайте!
Обща оценка:

- 5 = четири
- 5 = четири